ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 039 491 061

โทรสาร 039 491 062

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 40/1 หมู่ 3 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160